استحصال فناورانه از ماده مؤثره زعفران به کمک بیماران آلزایمر آمد

به گزارش وبلاگ داستان نویسی، به گزارش خبرنگاران به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، آلزایمر یکی از بیماری هایی است که در کهنسالی، شیوع بالایی دارد اما فراوری محصولی گیاهی بر پایه زعفران، به درمان این بیماری یاری نموده است.

استحصال فناورانه از ماده مؤثره زعفران به کمک بیماران آلزایمر آمد

این بیماری، بـا ضعـف حافظـه کوتـاه مـدت آغـاز شـده و بـا فراموشی تدریجـی همـه چیـز وخیم تر می گردد. درمـان هـای موجـود تنهـا قادرنـد بخشـی از علائـم را کنتـرل کننـد.

داروهـای موجـود کـه جهـت کنتـرل بیمـاری آلزایمـر اسـتفاده مـی شـوند، کارآیـی کامـل را ندارند و عـوارض جانبـی متعـدد و گاه غیـر قابـل تحمـل زیـادی مثـل افسردگـی، بی قـراری، تحریـک پذیـری و مسائل گوارشی را در پی دارد.

علاوه بر توسعه فرآورده های دارویی شیمیایی و نوترکیب، پژوهش ها در حوزه شناختی و زیست فناوری، توسعه فناوری های شناخت خواص و فراوری مواد مؤثره گیاهان دارویی، به فراوری فرآورده هایی اثربخش در درمان این بیماری یاری نموده است.

علی جلالی عضو هیئت مدیره یک شرکت دانش بنیان با اشاره به انجام پژوهش های محصول محور برای توسعه این محصول ایران ساخت و یاری به بیماران مبتلا به آلزایمـر گفت: برای یاری به درمان این بیماری که شـایع تریـن علـت زوال عقـل در جهـان است و مـرگ ناشـی از آلزایمر در سـالیان اخیـر افزایـش یافته، با استفاده از خواص زعفران به فراوری یک فرآورده دارویی رسیدیم.

این فعال فناور با بیان این که سافروتین علاوه بر این که می تواند آلزایمر را درمان کند، عنوان نمود: فرآورده دارویی ایران ساخت سافروتین در درمان آلزایمر به کار می رود و به بهبود این دسته از بیماران منجر می گردد. عوارض جانبی سایر داروها را نیز از بین می برد.

وی گفت: مـاده موثـره سـافروتین از گیـاه ایرانـی زعفـران تعییـن مقـدار شـده و گرفتـه می گردد. در بیـماری آلزایمـر، سـلول های مغـزی دچـار مـرگ شـده و مغـز انسـان تحلیـل مـی رود.

جلالی اضافه نمود: پژوهش ها در حوزه گیاهان دارویی نشـان مـی دهـد کروسـین موجـود در سـافروتین، باعـث کاهـش مـرگ سـلول های عصبـی و جلوگیـری از تحلیـل مغـز انسـان مـی شـود. مـواد موثـره موجـود در سـافروتین، بـه عنـوان یـک آنتـی اکسـیدان قـوی و حمـل کننـده رادیـکال هـای آزاد بـوده کـه در مطالعـات متعـدد علمـی بـه اثبـات رسـیده اسـت.

به گفته این فعال فناور، از سوی دیگر اختلـال در ناقـل عصبـی گلوتامـات و گیرنـده آن نقـش موثـری در ایجـاد آلزایمـر دارد که اثـر تعدیلـی زعفـران بـر گلوتامـات و گیرنـده آن، برای کنـترل علائـم بیـماری آلزایمـر به اثبات رسیده است. جذب خواص سافروتین به وسیله این گیرنده، مانع افسردگـی و تغییـرات رفتـاری در دوران کهنسـالی می گردد.

وی گفت: بعلاوه سـافروتین باعـث افزایـش فعالیـت هورمون سروتونین در مغـز انسـان مـی گردد. هـدف بسـیاری از تحقیقـات بـر روی داروهـای جدیـد ضـد آلزایمـر، افزایـش فعالیـت سروتونین در مغـز است.

منبع: خبرگزاری مهر
انتشار: 4 فروردین 1401 بروزرسانی: 4 فروردین 1401 گردآورنده: romantizm.ir شناسه مطلب: 1648

به "استحصال فناورانه از ماده مؤثره زعفران به کمک بیماران آلزایمر آمد" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "استحصال فناورانه از ماده مؤثره زعفران به کمک بیماران آلزایمر آمد"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید